Saturday, October 17, 2020

C'Tan Shard of The Void Dragon

My recently finished project. I've never done painting TMM (True Metallic Metal) on the whole mini before so I decided to try to paint him with TMM and it was done only with paintbrushes (I used an airbrush just only for primer). It was a great experience trying something new and different than usual and I really enjoyed and had fun during every step. It took me some time to finish him but I'm so happy with how it turned out. 

This mini is one of the most beautifully sculpted miniatures in my opinion, great design with full of details. It was a real joy to paint and I might try to paint another version with NMM in the future, we'll see.

ผลงานล่าสุดที่พึ่งทำเสร็จเมื่อไม่กี่วันก่อนครับ ในความคิดเห็นส่วนตัว นี่เป็นหนึ่งในงานปั้นและออกแบบมิเนียเจอร์ที่สวยที่สุดตัวหนึ่ง ท่าทางและรายละเอียดต่างๆทำออกมาได้ดีและดูลงตัวมากๆ งานชิ้นนี้จึงตั้งใจทำเป็นพิเศษแม้จะมีเวลาไม่มากนักก็ตาม เนื่องจากมีรายละเอียดต่างๆบนชิ้นงานเยอะมาก การวางแผนการทำงานที่ดีจึงมีความสำคัญพอสมควร เพราะจะช่วยให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกต่อการเพ้นท์แต่ละส่วนครับ ผมจึงประกอบส่วนหลักๆแยกเป็นสามส่วน คือส่วนของลำตัว ส่วนของปีกทั้งสองข้าง และส่วนของฐานพร้อมหางมังกร เพื่อให้การเพ้นท์สีในแต่ละส่วนนั้นทำได้ง่ายขึ้น แล้วจึงค่อยนำทุกส่วนเข้ามาประกอบด้วยกันในภายหลัง 

สำหรับการทำสี งานชิ้นนี้เป็นการเพนท์ด้วยพู่กันทั้งหมด และตั้งใจทดลองทำสีบอดี้หลักด้วยเทคนิค TMM (True Metallic Metal) นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ลองการเพ้นท์มินิทั้งตัวด้วยสีเมทัลลิคแบบนี้ ซึ่งค่อนข้างแตกต่างกับการเพ้นท์สีแบบทั่วไปพอสมควร แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆและผลลัพท์ที่ออกมาก็น่าพอใจทีเดียวครับ 

นี่เป็นผลงานอีกหนึ่งชิ้นที่รู้สึกภูมิใจมาก หวังว่าในอนาคตคงจะมีโอกาสได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆแบบนี้อีก ถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับการทำงานขิ้นนี้ก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับ หลังจากนี้คงจะกลับไปทำงานที่ค้างๆไว้ต่อ ไว้มีความคืบหน้าเมื่อไหร่จะนำมาลงให้ชมกันอีกที ไว้พบกันใหม่ครับ
Saturday, October 3, 2020

Still in progress, October 2020

I posted this photo on my blog on October 3, 2017 to show what I wanted and planned to do at that moment. It's been three years since then and only three pieces are already finished, another three are still in progress, and the rest stay the same. 😅 (During three years I have finished only 7 projects including those three in this photo)

Time has changed my perspective on modeling and I lost interest to finish a couple of them, but I still wanted to finish the pieces that I already started. Hope it's not gonna take another three years to finish all of them. 😅

By the way, in case you want to see the 3 pieces that already finished, here are the links.

After 4 Hours Experiment with Anonimous Bust

Bad Santa

Officer 116th Pz.Div. "Windhund"

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ปี 2017 ผมโพสภาพนี้เอาไว้ในบล็อก เป็นภาพงานที่ตั้งใจและวางแผนที่จะทำ ณ ขณะนั้น ถึงตอนนี้ผ่านมาสามปีแล้ว มีเพียงแค่สามชิ้นในภาพที่ทำเสร็จสมบูรณ์ อีกสามชิ้นอยู่ระหว่างทำสีค้างเอาไว้ ส่วนที่เหลือยังอยู่ในสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 😅

ช่วงสามปีที่ผ่านมาผมทำผลงานเสร็จไปได้เพียงแค่เจ็ดชิ้นเท่านั้น (รวมสามชิ้นที่อยู่ในภาพด้วย) และเวลาที่ผ่านมันก็ทำให้มุมมองที่มีต่อการทำงานนั้นเปลี่ยนไป รวมถึงความสนใจที่ต่างไปจากเดิมด้วย ถึงตอนนี้บางชิ้นที่เห็นในภาพก็อาจจะไม่นำมาทำต่อแล้ว แต่หลายๆชิ้นที่เหลือก็ยังอยากทำให้เสร็จอยู่ โดยเฉพาะชิ้นที่เริ่มไปแล้วและทำสีค้างเอาไว้ คงจะพยายามทำให้เสร็จก่อน ส่วนชิ้นอื่นๆก็คงจะนำมาทำต่อหลังจากนั้นอีกที ก็หวังว่าคราวนี้คงจะไม่ต้องใช้เวลาถึงสามปีกว่าจะทำเสร็จได้ครบทั้งหมด 😅 ไว้ถ้ามีความคืบหน้าเมื่อไหร่คงจะนำมาลงให้ชมกันอีกทีครับ

สำหรับท่านที่อยากเห็นภาพที่เสร็จแล้วของงานทั้งสามชิ้น สามารถเข้าไปชมได้ตามลิ้งที่ลงไว้ด้านบนครับ