Wednesday, November 18, 2015

Some of my latest WIP projects

I am sorry I haven't posted anything here for a while. I have already finished Krom Dragongaze a few weeks ago but my camera was broken. I will take the finished photos of this project soon after I find a new lens or maybe get a new camera.

By the way, I am currently working on a WWII vignette. It is a scene about the 3rd SS.Panzer Division "Totenkopf" in Budapest, Hungary 1945. I started this project a few years ago then postponed it because I wanted to practice painting with Vallejo acrylics on miniature wargames. Now it's time to continue on my favorite subject and I hope I will be able to finish it this year. More info of this project will be posted soon.  

สวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องขออภัยที่ช่วงหลังๆมานี้ไม่ได้ลงความคืบหน้าใดๆเลย จริงๆงานที่ผมทำก่อนหน้านี้คือ Krom Dragongaze นั้นเสร็จไปได้ซักพักใหญ่ๆแล้ว แต่เนื่องจากกล้องที่ใช้งานเป็นประจำนั้นมีปัญหาอยู่ ก็เลยยังไม่ได้ถ่ายภาพงานที่เสร็จสมบูรณ์มาลง คงต้องรอให้เอากล้องไปซ่อมหรือไม่ก็หาซื้ออันใหม่เสียก่อน คงจะได้ถ่ายภาพมาลงอีกทีครับ ดังนั้นในตอนนี้ก็คงต้องใช้ภาพจากกล้องโทรศัพท์ไปก่อน 

ส่วนงานที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เป็นฉากจำลองขนาดเล็ก (vignette) เกี่ยวกับเรื่องราวของทหารเยอรมันหน่วย 3rd SS.Panzer Division "Totenkopf" ในการรบที่เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองตอนปี 1945 ครับ ฉากนี้เป็นฉากเก่าที่ผมทำทิ้งไว้หลายปีแล้ว แล้วก็เก็บเอาไว้ไม่ได้ทำต่อเพราะตอนนั้นอยากจะมาฝึกฝนการเพนท์ด้วยสีอะครีลิคก่อน จนตอนนี้เลยคิดว่าน่าจะได้เวลาเอากลับมาทำต่อให้เสร็จเสียที ผมตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำให้เสร็จภายในปีนี้ ตอนนี้ก็ทำไปได้พอสมควรแล้ว ไว้จะนำความคืบหน้ามาลงอีกทีครับ

(these photos were taken with my phone)


In addition to a WWII vignette, I also made a couple of mass models from foam board as an example base for my new sci-fi projects. This method helps me to see what these vignettes would look like in overall then I can adjust its composition or dimension, also use it as a template when I start making the base with the real materials. 
The first vignette is a scene of a maintenance area inside the underground base or maybe a spaceship, with Ma.K (Maschinen Krieger) robot in 1/35 scale and a figure from Mantis Miniatures. The second scene is about an urban combat with the models from Dust Tactics in 1/48 scale. I will post more updates of these projects soon after I finished other projects. Please stay tuned!

นอกเหนือไปจากฉากช่วงสงครามโลกแล้ว ผมยังทำโมเดลต้นแบบของฐานสำหรับฉากในแนวไซไฟที่คิดจะทำในอนาคตด้วยครับ โดยทำขึ้นมาจากแผ่นโฟมบอร์ด เพื่อไว้ใช้ดูเป็นตัวอย่างในการจัดวางองค์ประกอบของสิ่งต่างๆลงบนฐาน รวมไปถึงขนาดของตัวฉากและสิ่งก่อสร้างภายใน วิธีการสร้างโมเดลต้นแบบนี้จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของฉากว่าจะออกมาเป็นเช่นไร ทำให้เราทดลองจัดวางและปรับเปลี่ยนองค์ประกอบหรือขนาดต่างๆให้เหมาะสมได้สะดวก และยังเอาไว้ใช้เป็นแม่แบบในการวัดขนาดต่างๆเวลาที่จะสร้างฐานขึ้นมาด้วยวัสดุจริง ซึ่งจะช่วยให้การสร้างฐานที่มีโครงสร้างซับซ้อนนั้นทำใด้ง่ายขึ้นครับ
สำหรับฉากอันแรกจะเป็นฉากของโรงซ่อมหุ่นภายในฐานทัพใต้ดินหรืออาจจะเป็นภายในยานอวกาศครับ โดยใช้หุ่น Ma.K (Maschinen Krieger) ในขนาด 1/35 กับฟิกเกอร์ของ Mantis Miniature ส่วนฉากที่สองจะเป็นเรื่องของการสู้รบภายในเมือง โดยใช้โมเดลจาก Dust Tactics ในขนาด 1/48 ครับ ซึ่งที่เห็นนึ้เป็นรูปแบบที่คิดว่าจัดวางลงตัวแล้ว แต่อาจจะมีการปรับขนาดของฉากอีกครั้ง ไว้พอเริ่มนำไปสร้างฉากจริงเมื่อไหร่คงจะนำความคืบหน้ามาลงอีกทีครับ
No comments:

Post a Comment