Friday, March 29, 2019

Abaddon the Despoiler WIP 1

The face is already finished. It was painted with Kimera Kolors. I tried to make the skin a bit different from a human so I added some blue and purple in the skin tone mixture and glazed on the shadow areas with pure purple. Next step will be painting the Black armor, more to come soon.

สำหรับงานชิ้นนี้ผมใช้สีของ Kimera Kolors อีกเช่นเคยครับ (ไว้จะหาโอกาสมาเขียนรีวิวของสียี่ห้อนี้ให้อ่านกันอีกทีครับ) โดยผมเพนท์ส่วนของหัวจนเสร็จก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นส่วนที่อยู่ด้านในและมีเกราะด้านนอกมาสวมทับ จะได้สะดวกสำหรับการทำสีเกราะในขั้นตอนต่อไป

ส่วนของสีผิวผมทำให้สีดูซีดจางกว่าผิวคนปกติโดยผสมสีน้ำเงินและม่วงลงไปในส่วนผสมด้วย แล้วใช้สีม่วงมาทาเกลซทับในส่วนที่เป็นเงาอีกรอบเพื่อให้ผิวนั้นดูแตกต่างออกไปครับ

ในขั้นตอนต่อไปคงจะเริ่มลงสีส่วนของเกราะสีดำ ไว้จะนำภาพมาให้ชมกันอีกทีครับ
No comments:

Post a Comment